แทน Tweets by @charathBank

Home Depot iPhone switch short-circuits BlackBerry stock

Home Depot iPhone switch short-circuits BlackBerry stock

Home Depot ร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับบ้านที่สหรัฐฯ ยกเลิกใช้งาน Blackberry กับพนักงานกว่า 10,000 คนแล้วใช้ iPhone แทน

Charath Petthongchai Twitter

See what's Trending Now for @charathBank

See All Trending »
x
Charath Petthongchai

Follow @charathBank on Twitter